Smještaj konja - Zaprešić


Konjički klub Trajbar Team nalazi se u Zaprešiću te u sklopu svojih usluga nudi smještaj konja. Raspolaže sa 34 prostrana boksa (3,50m x 4,00m) opremljena automatskim pojilicama. Boksevi se redovito održavaju i čiste. Konji se hrane tri puta dnevno količinom i vrstom hrane koja je unaprijed dogovorena putem Ugovora. Vlasnici konja na raspolaganju imaju prostor za pranje konja obložen gumiranom podlogom, prostoriju za skladištenje hrane te sedlarnik. U stajama je prisutan 24-satni video nadzor. Vlasnicima konja dostupno je vanjsko i unutarnje jahalište, šetalica za konje i pet ispusta. Uz sam objekt nalazi se i velika šuma pogodna za šetnju i mnoštvo uređenih i označenih staza za terensko jahanje koje nude prekrasnu relaksaciju i za jahače i za konje.


Osim samog smještaja konja Konjički klub Trajbar Team može Vam osigurati i aktivnu brigu o Vašem konju prema Vašim željama i potrebama. Kako bi vlasnici konja uživali jednako kao i njihovi ljubimci osigurali smo im grijane garderobe sa pripadajućim kupaonicama.


Također, važno je napomenuti da je Konjički klub Trajbar Team pod nadzorom veterinarske službe te se obavezno vrši godišnje cijepljenje protiv gripe i tetanusa te preventivna analiza krvi jer nam je briga o zdravlju svakog konja na prvom mjestu.


Konjički klub Trajbar Team

Smještaj konja - Kraljevac na Sutli


Ergela Trajbar Teama nalazi se samo 15-ak km od našeg konjičkog kluba - u mjestu Kraljevac na Sutli. Smještena je u prekrasnom prirodnom okruženju na 35000 m2. Konji su, ovisno o vremenskim prilikama, smješteni na pašnjacima na kojima se nalaze lauf štale ili u prostornim boksevima. Ergela raspolaže s 12 bokseva opremljenih automatskim pojilicama i hranilicama.

Na ergeli se nalaze tri električnim pastirom ograđena pašnjaka od kojih svaki ima svoju lauf štalu te automatsko pojilo sa svježom vodom. Jedan od pašnjaka u produžetku ima i šumu koja konjima daje prirodan hlad od ljetnih vrućina. Svakodnevnim čišćenjem staja i konja te kvalitetnom hranom i brigom osiguravamo maksimalnu skrb za konje. Brigu o konjima vodi osoba sa 20 godišnjim iskustvom u radu, koja je smještena na samoj ergeli, te su na taj način konji pod cjelodnevnim nadzorom. Ergela je također pod nadzorom veterinarske službe te se obavezno vrši godišnje cijepljenje protiv gripa, tetanusa i preventivna analiza krvi.

Kraljevac na Sutli

Cjenik


 1. PANSION KONJIČKI KLUB 465,00 eura / 3500,00kn (smještaj + članarina)
 2. PANSION ERGELA TRAJBAR 266,00 eura / 2004,18 kn (mjesec)
 3. ŠETALICA (VOĐENJE) 80,00 eura / 600,00 kn (mjesec)
 4. ISPUST (VOĐENJE) 80,00 eura / 600,00 kn (mjesec)
 5. ŠETALICA + ISPUST (KOMBINACIJA) 150,00 eura / 1130,00 kn (mjesec)
 6. ŠTITNICI, DEKE, BANDAŽIRANJE, PRANJE KOPITA 20,00 eura / 150,00 kn (mjesec) - dodatak usluzi 3,4,5
 7. LONŽA 15,00 eura / 113,00 kn (45min)
 8. MJESEČNA BRIGA - CJELOKUPNI MANAGEMENT - 6 dana u tjednu, trening, jahanje, lonža, ispust, prijava na natjecanja, briga o cjepljenju - 480,00 eura / 3616,00 kn
 9. ½ MJESEČNA BRIGA - 3 dana u tjednu, jahanje, lonža, trening, ispust - sukladno planu i dogovoru - 240,00 eura / 1800,00 kn
 10. PROJAHIVANJE na upit
 11. GROOMING
 12. ČIŠĆENJE + SEDLANJE 10,00 eura / 75,00 kn po jahanju
 13. RASEDLAVANJE + PRANJE NOGU 10,00 eura / 75,00 kn po jahanju
 14. BRIJANJE KONJA 60,00 eura / 450,00 kn
 15. SOLARIJ (1 ŽETON) 3,00 eura / 22,00 kn - 10min
 16. NATJECANJA
 17. PRIJAVA (u cijeni članarine) nacionalni turniri - potrebno je prijavu poslati na ured@trajbar.hr
 18. PRIJAVA I SREĐIVANJE PAPIRA ZA MEĐUNARODNA NATJECANJA (zavisno o vrsti papira)
 19. PRIJEVOZ 2,00 eura / 15,00 kn po km
 20. USLUGA HRANJENJA 7,00 eura / 52,00 kn
 21. ČIŠĆENJE BOXA 7,00 eura / 52,00 kn
 22. PLETENJE GRIVE 15,00 eura / 113,00 kn
 23. GROOMING/TURNIR 65,00 eura / 490,00 kn (usluga hranjenja, čišćenja, pletenja, sedlanja i rasedlavanja)
 24. SIJENO, SLAMA I PILJEVINA - sukladno aktivnom cjeniku sirovine (info možete dobiti u upravi kluba)


NAPOMENE:

 • Navedene cijene su izražene bez PDV-a, te je iste moguće platiti na račun ili u gotovini u uredu Konjičkog kluba.
 • Usluge pod brojem 3,4,5,6,8,9 moguće je dogovoriti isključivo na mjesečnoj bazi.
 • Uslugu pod brojem 7 moguće je dogovoriti dan prije i istu nije obavezno dogovoriti na mjesečnoj bazi ali klub određuje mjesto (ispust) i osobu koja će izvršiti uslugu.
 • Usluga pod brojem 10 naplaćuje se sukladno tarifi koju određuje jahač koji istu uslugu izvršava.
 • Sva usluga biti će naplaćena na mjesečnom obračunu na način koji je unaprijed dogovoren.
 • Cijene su podložne promjenama, ali svaka promjena biti će najavljena mjesec dana unaprijed.
 • Ukoliko članovi kluba imaju vođene treninge od strane trenera koji nisu prijavljeni kao djelatnici Konjičkog kluba Trajbar Team i jahače koji nisu članovi Konjičkog kluba Trajbar Team - isti moraju biti ODOBRENI od strane uprave kluba i usklađeni sa vremenom koje odgovara već dogovorenim aktivnostima kluba te su članovi kluba dužni obavijestiti trenere i jahače o dnevnom redu kluba te preuzimaju odgovornost za neizvršavanje obveza iz ugovora ili članka dnevnog reda.